Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

  1. Klient, będący w rozumieniu art. 22 (1) k.c. konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia mu towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przesyłając pisemne oświadczenie w tym terminie na adres:

    lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul.S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław

    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.


  2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep potwierdzi na piśmie lub w formie e –maila dokonany zwrot wzajemnych świadczeń.

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta, będącego w rozumieniu art. 22 (1) k.c. podlegają regułom, zasadom i terminom rozpatrzenia wyrażonymi w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta innego niż określony w pkt 1 podlegają regułom, zasadom i terminom wyrażonym w ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.

  3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pisemne na adres wskazany w § 1 pkt 2 regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@lubieklocki.pl

  4. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego www.lubieklocki.pl należy kierować pisemne na adres: lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul. S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@lubieklocki.pl. Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 690534600
Napisz: sklep@lubieklocki.pl